TutorCircle

8個月前

F3 選科 文理商全攻略

 

咁多位同學仔,

又到咗選科嘅時間喇!

好多同學仔都會擔心前途嘅問題,

家長都唔例外。

中三選科出路問題其實對於中學生嚟講係比DSE更加重要!

點解咁講?

因為中三選嘅科會直接影響到同學仔嘅DSE成績,

如果唔中意又勉強揀嘅話就會好容易考得唔好。

再者,中三選科亦都會影響到大學嘅選科策略,

甚至乎係前途同出路!!

所以咁多位同學仔係中三選科嘅時候一定要謹慎,

否則一失足成千古恨。

 

文科出路

中三選科出路 1

係香港,

文科主要有中國歷史、中國文學、

倫理與宗教、地理以及世界歷史等學科。

所謂文科,

係指研究人類社會的政治、文化等作為研究對象嘅科目,

簡單啲講就即係研究人類社會。

而選收文科嘅話,

係香港嘅大學裏面可以簡嘅科都有好多,

好似這語言學(英文、中文、日文)、

心理學、歷史學、考古學、新聞學、

社會學等嘅範疇。

感覺上,文科嘅科目都較以興趣為主,

聽起上黎都好似好得意咁。

不過,

係香港,某啲文學科,

好似歷史學同考古學咁佢地嘅出路會比較窄。

一嚟香港好少有考古嘅團隊又或者係公司,

二嚟香港市場以商業市場為主流,

對於有「文化沙漠」之稱嘅香港,

發展空間有限。

而文科比較多人簡嘅係傳理學同社會學,

傳理學類似係關於新聞嘅科目,

出到嚟可以做記者、編輯等工作;

而社會學簡單啲嚟講可以做社工,

做到政府嘅社工人工都唔錯架。

 

理科出路

中三選科出路 2

理科主要有生物、物理、化學、

組合科學同綜合科學。

眾所周知,

讀理科對於大學選科嚟講可以話係萬能。

換句話講,

只要理科考得高分,

係大學有超過八成嘅科係可以簡到!

不過揀理科當然有好有唔好啦,

唔好嘅地方係計數方面會較多,

如果唔叻計數嘅我建議儘量都唔好揀。

咁如果要係大學簡啲理科嘢讀有咩揀呢?

最吃香嘅緊係醫科啦,

除咗醫科呢啲神科之外,

工程科好似土木工程嘅出路都唔錯,

中意數嘅可以讀統計學,

出到嚟做marketing research都幾吃香。

護理學都係一個幾好前景嘅學科嚟架,

依家護士供不應求,

人工自然水漲船高啦,

想係醫學方面發展嘅大家都不妨考慮下!

 

商科出路

中三選科出路 2

商科主要嘅科目包括企業、會計與財務概論、經濟同旅遊呢三科,

而企業、會計與財務概論當中會分為會計同商業管理。

係大學可以揀嘅科當然無理科咁多,

不過都唔差架。

常見又吃香嘅商科緊係要數會計同環球商業啦,

不過雖然呢兩科前景好,

但係要數最辛苦嘅工,

都莫過於會計師同ibanker!

會計師嘅工作時間可以話係所有工種之中最長嘅一個,

除此之外,

成為一個正式嘅會計師唔單只係要大學畢業,

仲要考會計師牌!

不過,

一分耕耘,一分收穫,

如果做到合夥人,

人工倍升!

而ibanker亦都係一個爆肝工作之選,

當然啦,人工都係極高嘅行業。

除咗呢啲神科同半神科之外,

商科仲可以揀市場學、人力資源學、

物流學等等。

當然啦,

呢啲科嘅人工緊係無神科半神科咁高人工,

可能一出路只有萬零,

做到管理實習生MT人工可能去到二萬至三萬!

不過商科可以比到您嘅係人溝通技巧同人際關係,

對於出路嚟講其實都係值得考慮架。

 

睇完三個主要學科嘅大學選科同出路,

讀緊中學嘅大家會點揀呢?

不過係考慮前途嘅同時,

大家都要量力而為,

要睇下自己係咪真係有呢個興趣讀,

唔係嘅話就自前途幾好,

讀唔到大學都係無用架!

 

(原文: 中三選科出路)

此文章純屬 Tutor Circle Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。

點解咁多人揀上門補習私人補習都唔去大型補習社呢?